King Koi Farm


Trại cá King Koi Farm cung cấp rất nhiều dòng cá koi Japan đẹp và phong phú. Chúng tôi cũng cung cấp thức ăn thuốc cho các loại cá koi bao gồm Cá Koi F1, cá Koi mini, Koi tosai, Koi Nisai. Ngoài ra, các sản phẩm thức ăn cá Koi của King koi farm luôn chất lượng và chúng tôi tự tin có thể mang đến cho bạn trải nghiệm cá koi tốt nhất có thể. Website: https://kingkoifarm.com/