Ai đó đã mua vé số ở Columbia có thể sẽ có... 25,000 cả đời.Get more news about Nhà cái uy tín,you can vist w99no1

Đội xổ s ố giáo dục Nam Carolina thông báo vào thứ Ba rằng một vé Lucky for Life đã được bán tại trung tâm James tại Two Notch Road ở Columbia.

Vé Lucky for Life trùng khớp với năm con số đầu tiên được vẽ vào thứ Năm, bộ phận 24h.Người thắng sẽ quyết định giữa... 25,000 một năm đổi đời hay một lần thanh toán tiền mặt của., 380,000.The*82;for life*892; Prize is due for the length of the winner*817;s natural life, with breanôi guards for a minimum of 20Năm.xổ số nói người thắng sẽ ký vào cuối tấm vé và đặt nó ở một nơi an to àn cho đến khi họ sẵn sàng nhận giải thưởng.Cả cuộc xổ số cũng nói rằng người đó nên nói chuyện với người mà họ tin tưởng để giúp quyết định lựa chọn « 82;mạng sống s292; tùy chọn giải thưởng hoặc tiền phạt dạng một lần.