Các quan chức xổ số ở Arizona nói rằng ai đó đã mua một vé số ở bang bây giờ giàu hơn một triệu đô.Get more news about Cá cược trực tuyến,you can vist hanoibetting

Theo một tuyên bố được phát hành trên Jan.4, tòa án « 1 triệu vé » được bán cho bản vẽ Powerball tại Jan. 2, 2021, đã được bán tại Parkview Tap House, nằm gần Saguaro và Palisades Boulevads ở Fountain Hill.

"Số năm thắng được một triệu đô khớp với số năm, nhưng không có số Powerball", đọc một phần của tuyên bố.Theo quan chức xổ số Arizona thì vẫn chưa nhận được vé.

Theo trang web Powerball, s ố thắng của Jan. 2 là 3, 4, 11, 41, 67, với 5 là Powerball.

Các quan chức đã tiếp tục nói rằng bản vẽ Powerball trên Jan. 6, sẽ có một số tiền đắc lực đáng giá hơn một triệu đô, làm cho nó thành số độc tố cao nhất kể từ một bản vẽ vào tháng Ba thuộc bộ Tài Một.