Bao PP Det - Cung Cap Bao Bi PP Det Gia Thanh Tot Nhat


Bao pp det Viet An Khang : https://www.vietankhang.vn/bao-bi/bao-pp-det/

Chuyen cung cap cac loai bao pp det cac loai, bao pp, bao bi pp det gia thanh tai xuong voi so luong lon

Bao bi PP det hay con co ten goi khac la bao bi nhua PP. Day la loai bao bi duoc tao ra tu nguyen lieu chinh la hat nhua nguyen sinh hieu. Thong thuong loai hat nhua nay khong co san tai Viet Nam. Ma can phai duoc nhap khau tu mot vai nuoc nhu Thai Lan, A Rap.

Dac diem mau sac nhan dang bao PP det chu yeu la mau trang sua va trong suot tu cac hat nhua. Va khach hang co nhu cau ve mau sac hay cac hinh anh, hoa tiet tren bao. Thi phai trai qua cong doan tron cac hat mau va in hinh anh.