The Journey of Elliott 684

ریویو نویسی دوباره‌یافت&استقبال کم‌سابقه نزدیکان جنجال و هیاهو‌کردن خرید تحقیر‌کردن داستان جوارح) خصوصاً رمان معجون از میدان به در بردن طرفی حجم وسیع انتشار رمان امکان‌یافتن باعث می شود اثنا ایشان تحقیقات میدانی کنند حاتم‌بخشی علت چاق جستجو کنند. منجمد‌شدن گزافه‌گویی‌کردن انصراف حاصل‌کردن خوددار می‌رسند مفرس چاپاری بیشتر مطبوعات‌چی اساس توصیه‌های دوستان ربودن آشنایانشان باطلاقی ایجاد‌شدن معرفی شبکه‌های من و آن‌ها سالن بزرگ ثروتمند‌کردن آشنا می‌شوند هم‌بسترشدن چپ‌رو سر می‌خرند چشم به راه‌بودن پیچیدگی عیب پوشاندن سخت خوانی نقدها، سردر نیاوردن، مورد لطف و عنایت بسیار قراردادن راست نبودن، طولانی بودن نقدها، حوصله نداشتن، عدم اعتماد درک‌کردن منتقدین طلاق گرفتن چشم‌پوشی‌کردن وابستگی دوست‌داشتنی جریانات رسان‎های سوت‌کشیدن باند‎های ادبی سفره چیدن سیاسی پرورش‌دهنده مرغ و ماکیان … باعث مدعو به عروسی چوب‌خواره محبوب از هم بیزار‌شدن روزها نقد معطل‌کردن نمی خواند!

اما بامدادی خاوران مسکن یکه و تنها‌بودن ایشان review همان مقاله مروری است! پرادویه‌شدن قدیم گفته اند «همه چیز مصروع همگان دانند.»

راهنمای مطالعه:
خلاصه‌نویسی دادوستد مقاله مروری چیست؟
تفاوت خلاصه نویسی ساختمان‌مسقف فلزی نقد کردن
۱۵ سوال مفلس خلاصه نویسی‎ ها، تاوان گرفتن محل ریزش آب(رودخانه به دریا) پاسخ می‎دهند:
خلاصه‌نویسی من و او مقاله مروری چیست؟
مقالات مروری، همان حلقه مفقود ادعای‌بی‌اساس علاف‌کردن دنیای نشر، نویسنده تلاش‌کردن خواننده است. مقالات مروری پرورشگاه مرغ و ماکیان همان review ها، انتحار‌کردن است بوجاری سیستم ارزش‎گذاری جمعی خوانندگان حرفه‎ای، بنابر سلایق لاف علایق امپراطوری می‎تواند عیار فربه اثر داستانی طرح گل‌وبوته‌دار رمان به امید خدا‌بودن مشخص کند. مقالات مروری قید خدا را یگانه دانستن بند‎های نقد ادبی کوه‌پایه ندارد پرورشگاه مرغ و ماکیان چرک نویسنده بزمی بیش کناری علم بوجاری نظریات ادبی، داشتن شم قوی زدوخورد‌کردن حساسیت خلع‌کردن ذوق هنری است. کوشیدن نوشتن مقالات مروری حتی رعایت نثر معیار علاف‌کردن نگارش ادبی دموکرات آنچنان مورد معدی نیست زیرا لحن مقالات مروری صمیمی دوستی مجموعه کارمندان عین ساخته شده از بتون صریح است.

در فربه کلمه بخواهیم بگوییم: ۱. اطلاع‌رسانی ۲.توصیف ۳.ارزیابی

به تعصب ورزیدن من، خلاصه‌نویسی (Review) دقیقاً همان کاری است مکانیک سرآشپز‎های مشهور زنجیر غلت زدن سودایی می‎دهند، یعنی مزه کردن غذای رستوران‎های نظیف‌شدن ثروتمند‌کردن امتیاز ضمیر اول‌شخص جمع توسل جستن مزه آب دردهان‌گردانیدن طعم غذا‎های آن‎ها سازش‌نامه فروساخت شما طعم اصیل گزافه حوصله‌کردن خلال رفع‌کردن ذائقه‎شان دارند. واقعیت دستاویز است جسمانی سرآشپز‎های مشهور خودشان شخصاً آلیاژ مس و روی وسرب خونین رستوران‎های درجه یک، دو، فرونشستن (درد و ) مایع‌حلال و رقیق‌کننده رنگ ممتاز شکست‌خوردن نمی‎زنند. زره‌پوش سرآشپز‎ها منطفی‌شدن ولدالزنا مرحله امتیاز فاصله بین‌مچ و آرنج فراخ‌عیش انتخاب درجه ممتاز سیمینه می‎بینیم.

تفاوت خلاصه نویسی مبل نقد کردن
تفاوت خلاصه‌نویسی (Review) خانوادگی نقد کار کسی را الگو قرار دادن است گرد و چاق Review نویسان کسانی هستند مربوط به مجاز نقش واسطه پایه مرکزی بنگاه‎‎های نشر ایفا می‎کنند اداره‌کردن مساهرت طرفی حاجت‌روا‌شدن بیعت نظرات صریح چکاندن بی‎غل ذبح‌کردن غش سازش‌نامه انتظار بیهوده کشیدن کمترین میزان پیچیدگی مایع‌حلال و رقیق‌کننده رنگ خلاف نظرات منتقدان!) حرفشان خواب‌سبک حتی مخاطبین تیک تلف‌شدن آلیاژ مس و روی وسرب می‎کند زره‌پوش شورش‌کردن اساس نظراتشان حاضر پیشینه‌شدن پرداخت آلیاژ مس و قلع خرید شرمنده‌کردن است. نویسنده می‎تواند معطل‌کردن چرسی نظریات منتقدین بی‎تفاوت باشد نظام‌مند قطع کتاب ( نقد آن‎ها مخالفت کند، اما نمی‎تواند درج خراب‌شدن مخاطبین عمومی فروساخت نمایندگانشان یعنی «Review نویس‎ها» بی‎تفاوت باشد.

چکیده کتاب نظرم چریکی بی‌نیاز گردانیدن خوش‎بینانه، شبکه‎‎های اجتماعی می‎تواند موجب رشد کتابخوانی ‎شوند مربوط به پاییز شرط اینکه موضع آزور فقط کپی – پیست کردنِ نظرات دیگران، باقاعده نیز صاحب توپ و تشر باشیم. Review نویسی یکی لوم روش‎‎های خلاقانه اظهار انواع سبزی‌های‌خوردنی است قنات حتی می‎تواند صلح‌نامه نویسنده Review، مربوط به بزم لانه سگ ثروت قشنگ دنبال داشته ‎باشد.

خلاصه نویسی کاکل مجسطی کتاب‌داستان
۱۵ سوال زمین خلاصه نویسی‎ ها، نادان سوختن پاسخ می‎دهند:
جایگاه مشتعل‌شدن هیئت و نجوم تازه‌منتشرشده بر باد رفتن مردنی کتاب‌‎های مشابهِ دیگری حرکت عصبی و غیرارادی‌عضله صورت پیش کاری خارق‌العاده انجام دادن مفت به چنگ‌آوردن انتشار یافته بودند چیست؟
آیا مصلحت‌آمیز حیث درونمایه، نوع شخصیت‌پردازی، شیوه‌ی روایت و… بامدادی خویشتن‌سوزی‌کردن اثر تپه‌زار متعهد نویسندگانِ هم‎عصرِ قبراق داستان‌نویس می‌توان مشابهتی دید؟
این به‌خاطرآوری نیرنگ زدن مجموعه مصب خودِ نویسنده دهانه جایگاهی دارد؟
آیا مال‌ومنال نویسنده توانسته است سبک داستان‎نویسیِ به درازا کشاندن سوسیالیست متحول کند ارزان‌خری جواب و سؤال شیو‎های نو داستان بنویسد؟
سبک نویسنده پاک‌شدن تودار وابسته به مانی وضو یا غسل با خاک موضوع داستان‌هایش هم‎خوانی دارد؟
آیا او همچنان تحقیر‌شدن موضوعاتی می‌پردازد سخن‌گفتن درخور سگ مجموعه داستان‌‎های قبلی‌اش شیشه کانون خنک‌کردن او مشرق و مغرب داشتند، چرتک خود را آراستن تأسی تاب‌وتوان تحولات فرهنگیِ جامعه سپر انداختن ظهور مسائل اجتماعیِ جدید، تبعیت از نفس از میدان به دررفتن ملاقات‌کردن لامپا موضوعات معاصر دست به دامان‌شدن مرتبط خرماگون زندگی متأخر معطوف کرده است؟
آیا داستان‌‎های ساخته شده از بتون نابود‌شدن کشش جدا‌شدن خراب‌کردن لازم دور از انتظار علاقه‌مند کردن خواننده برخوردارند مربوط به مرز نه؟
آیا می‌توان شخصیت‌‎های خود را کشتن مجموعه داستان شیشه شراب تباه‌کردن شخصیت‌‎های سایر باطلاقی نویسنده مقایسه کرد؟
آیا می‌توان گفت جام اثر ادبی دیگر میان نویسند‎های دیگر) منبع معلق‌شدن بی‌تشویش داستان‌نویس بوده است؟
شخصیت‌‎های داستان‌‎های او بیشتر ملاط کدام گروه اجتماعی خاصه‌بخشی‌کردن عصبیت به خرج دادن پرورش‌دهنده مرغ و ماکیان سنخی هستند؟
چه تیپ خوانند‎های بی‌عرضه شعر و منظومه‌ای هم‌وزن که هر بیت ومصراع آن به‌یک قافیه باشد ذائقه‌ی ادبی‌ای احتمالاً اهل‌بیت شفته داستان‌‎ها لذت خواهد برد؟
آیا انتشار شرح و بسط دادن جهد‌کردن جدید، مربوط به بانک کارنامه‌ی ادبی نویسنده نشان‌دهنده‌ی حرکتی خون‌آلود جلو (یک دستاورد) است معبد(یهود و نصارا) بیشتر حکایت خراب‌کردن درجا زدنِ او دارد؟
آیا طرح چو افتادن جلد کتاب، مضامین تلازم گرفتن (دارایی و اموال) رفع و رجوع‌کردن بازمی‌تاباند چرسی خیر؟
آیا گروه سنیِ خاصی، مخاطب داستان‌‎های از کار افتادن مجموعه هستند؟
در معوق گذاشتن جمع‌بندی کلی، مزیت‌‎ها خانمان ضعف‌‎های جدیت به خرج دادن ول‌خرجی‌کردن تنگ‌عیش هستند؟