fundacja en arche


En Arche to fundacja wspierająca uzdolnianą młodzież, studentów i doktorantów w realizacji ich celów. Fundacja En Arche działa na rzecz nauki i edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem naukowych koncepcji pochodzenia Wszechświata i życia, w tym człowieka. Założenia fundacji realizujemy poprzez wydawanie książek oraz inicjatywy naukowe – stypendia, konkursy, wspieranie badaczy i naukowców, współpracę z uczelniami w Polsce i zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

inteligentny projekt Theory (ID) is the general theory of design recognition. According to this approach, certain phenomena and processes are the results of intentional intelligence.